IGFSeminarium nauk o widzeniu

Obiektywne i nieinwazyjne metody oceny filmu łzowego we wczesnej diagnostyce zespołu suchego oka

dr Izabela Garaszczuk

Zespół Optyki Widzenia, Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

1 czerwca 2022 13:15, ul. Pasteura 5, sala B2.08a


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne