IGFObrona rozprawy doktorskiej

Numeryczne symulacje ewolucji rzek jedno- i wielokorytowych na Ziemi i Tytanie

mgr Katarzyna Misiura

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

2 lutego 2018 12:00, ul. Pasteura 5, sala Rady Wydziału - 0.22c

Promotor: dr hab. Leszek Czechowski (IGF, WF, Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzw. PAN (Instytut Paleobiologii PAN); prof. dr hab. Krzysztof Stasiewicz (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne