IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Na styku geologii i geofizyki: jak wspólnie badać płaszcz litosferyczny

prof. Jacek Puziewicz

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 

8 grudnia 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

W wystąpieniu pokazane będzie co się dzieje w Europie w zakresie badań petrologicznych płaszcza, jakie są trendy na najbliższe lata, jakie są oczekiwania geologów pod adresem geofizyków. Wymiana poglądów i wzajemne wytłumaczenie sobie co jest możliwe a co nie, byłoby inspirującą dyskusją.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne