IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Na granicy. Dynamika lodu morskiego oraz jego oddziaływania z morzem i atmosferą w strefie marginalnej

dr hab. Agnieszka Herman

Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

 

6 grudnia 2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58

Referat będzie przeglądem aktualnych zagadnień związanych z modelowaniem lodu morskiego. Zostaną one przedstawione na przykładzie procesów zachodzących w tzw. strefie marginalnej lodu (ang. marginal ice zone, MIZ), która z definicji jest obszarem złożonych współoddziaływań pokrywy lodowej z oceanem i atmosferą, obejmujących szeroki zakres skal przestrzennych i czasowych. Silna fragmentacja lodu w obrębie MIZ powoduje, że posiada on szereg cech typowych dla materiałów ziarnistych - ich uwzględnienie w stosowanych obecnie modelach lodu morskiego jest nie lada wyzwaniem.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne