IGFSeminarium fotoniki

Metody spektroskopii laserowej w detekcji agregatów białkowych i peptydowych domieszkowanych znacznikami fluorescencyjnymi

dr inż. Piotr Hańczyc

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki, FUW

 

21 października 2021 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02

Agregacja białek i peptydów związana jest z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Alzheimera lub Parkinsona. Nie ma obecnie skutecznych metod leczenie tych chorób. W zapobieganiu ważna jest natomiast wczesna diagnostyka i wykrywanie zmian chorobotwórczych w możliwie wczesnym stadium na poziomie molekularnym. Techniki optyczne i bazujące na spektroskopii laserowej mogą posłużyć jako mało inwazyjne metody, pozwalające na wczesne wykrywania zmian zachodzących w białkach i peptydach chorobogennych. W wystąpieniu przedstawieniowe zostaną znaczniki fluorescencyjne, które to pośrednie pozwalają ustalić strukturę i stadia agregacji białek, oraz wykrywać zmiany za pomocą technik laserowych, w tym wzmocnionej emisji spontanicznej i akcji laserowej. 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne