IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce

Dr hab. Paweł Wiejacz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja w Legionowie

 

14 grudnia 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Przedstawione są metody geofizyczne, co do których badano możliwość ich zastosowania w celu oceny stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych. Oceniono przydatność tych metod tak pod względem uzyskiwanych wyników jak pod względem praktycznym możliwości technicznych ich zastosowania. Spośród rozważanych metod, jako metodę podstawową wybrano metodę konduktometryczną. Sporządzono pakiet oprogramowania do opracowania i wizualizacji wyników pomiarów konduktometrycznych. Metodę konduk-tometryczną zastosowano do badania wałów przeciwpowodziowych w ramach ich pięcio-letniej kontroli stanu technicznego. Oceniono skuteczność metody i omówiono plany dalszego prowadzenia badań geofizycznych wałów przeciwpowodziowych w przyszłości.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne