IGFObrona rozprawy doktorskiej

Metody charakteryzacji profilu powierzchni soczewek kontaktowych z użyciem mikroskopii sił atomowych oraz optycznej mikroskopii konfokalnej

mgr Rafał Brygoła

Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

18 marca 2021 09:00, on-line

Promotor:
dr hab. Jacek Pniewski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:
dr hab. inż. Damian Siedlecki (Politechnika Wrocławska), 
dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa:
nauki fizyczne

Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. póz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://www.fuw.edu.pl/praca-doktorska/event8078.html.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Sekretariat.lGF@fuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 09:00 w dniu 5 marca 2021 r. do godz. 12:00 w dniu 16 marca 2021 r.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne