IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Lawiny kometarne jako przyczyna zmiany jasności komet

dr Marcin Wesołowski

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

12 marca 2021 13:30, on-line

Wybuchy komet to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk, jakie można zaobserwować na nocnym niebie. Są one związane z gwałtownym wzrostem jasności komet, który powstaje w wyniku wyrzucenia w kosmos pyłu, gazu, a nawet fragmentów zewnętrznej warstwy jądra tych ciał niebieskich. Pomimo istnienia obszernego materiału obserwacyjnego, a także wielu proponowanych hipotez próbujących wyjaśnić to zjawisko, problem nie został ostatecznie rozwiązany do dnia dzisiejszego. Głównym powodem jest poszukiwanie procesu, który mógłby być odpowiedzialny za zniszczenie fragmentu powierzchni jądra komety.

Podczas referatu zostanie przedstawione nowe podejście do zjawiska wybuchu komety
w oparciu o występowanie lokalnych lawin kometarnych. Mechanizm ten może być odpowiedzialny za powstawanie depresji lub osuwisk materiału kometarnego. Warto również zaznaczyć, że podczas misji kosmicznej Rosetta lawiny kometarne zostały zarejestrowane.  Głównym celem jest określenie zmiany jasności komety za pomocą zaproponowanego mechanizmu lawinowego. Ponadto przedstawione zostaną trzy modele pozwalające określić amplitudę zmiany jasności komety w czasie jej wybuchu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie maila do dr hab. Konrada Kossackiego (kjkossac@fuw.edu.pl).


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne