IGFObrona rozprawy doktorskiej

Kształtowanie nieliniowości w tellurowych światłowodach specjalnych

mgr Tanvi Karpate

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

27 lutego 2023 11:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Klimczak (Uniwersytet Warszawski);
Promotor pomocniczy: dr Adam Filipkowski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
prof. dr hab. Wiesław Leoński (Uniwersytet Zielonogórski);
dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB (Politechnika Białostocka)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język angielski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/tanvi-karpate.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne