IGFSeminarium fotoniki

Kompleksy ekscytonowe w monowarstwach dichalkogenków metali przejściowych

dr Maciej Molas

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki UW

 

25 marca 2021 12:15

https://us02web.zoom.us/j/85330074538?pwd=MWgxYTdpOGlDSzZMRCtKMVZwTjJVZz09


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne