IGFWydarzenie

IV Międzynarodowa Konferencja VisPEP 2024

University of Warsaw, University of Latvia, Tallinn Health Care College

Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5

 

15 marca 2024 09:00

W dniach od 15 do 17 marca 2024 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Konferencja VisPEP 2024 (4th International Symposium on Visual Physiology, Environment, and Perception). Wydarzenie jest wspólnym projektem naukowców z krajów europejskich: Łotwy, Litwy, Estonii i Polski, mającym na celu zwiększenie rozpoznawalności i propagowanie osiągnięć nauk o wzroku w naszym regionie. Celem Sympozjum jest także promowanie współpracy i komunikacji między specjalistami z zakresu optometrii, kontaktologii, optyki okularowej i okulistyki. Wcześniejsze edycje wydarzenia odbyły się w Rydze, Wilnie i Tallinie.

Główna tematyka sympozjum to:

  • Badania kliniczne w optometrii (przypadki kliniczne, diagnostyka i leczenie);
  • Fizjologia wzroku (akomodacja, ruchy obuoczne i jednooczne oka, fizjologia źrenicy);
  • Środowisko (oświetlenie, zmęczenie wzroku, technologia bodźców wzrokowych);
  • Percepcja wzrokowa (uwaga wzrokowa, postrzeganie kolorów, widzenie przestrzenne).
     

Wśród potwierdzonych wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Bruce Evans (Institute of Optometry, Londyn, Wielka Brytania), prof. Rigmor Baraas (University of South-Eastern, Norwegia), dr Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska) oraz prof. Julie-Anne Little (Ulster University, Wielka Brytania).

Do udziału w konferencji zapraszamy uczestników zaangażowanych w różne dziedziny nauki o wzroku. Rejestracja na konferencję już trwa.

Link do formularza rejestracyjnego: https://vispep2024.mk-events.pl/registration.

Dla osób, które zarejestrują się do 16 lutego 2024 r., przewidziana jest obniżona opłata konferencyjna. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia https://acko.uw.edu.pl/vispep-2024.

Organizatorzy przygotowują także specjalne wydanie czasopisma MDPI Vision, w którym zaprezentowane zostaną badania przedstawione na VisPEP 2024.

Kontakt: vispep2024@gmail.com

Czekamy na Państwa na VisPEP 2024 w Warszawie!


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne