IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Geotektoniczne uwarunkowania rozwoju systemów rzecznych, na przykładzie ewolucji Rzeki Czerwonej (?oligocen - neogen, północny Wietnam)

dr hab. Anna Wysocka, prof. UW

Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW

 

16 marca 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Strefa uskokowa Rzeki Czerwonej to jedna z głównych stref przesuwczych Azji południowo-wschodniej. Oddziela mikropłytę indochińską od południowochińskiej, powstała w wyniku tzw. tektoniki ucieczkowej po kolizji płyty indyjskiej z płytą eurazjatycką. Przesuwczość wzdłuż tej strefy szacowana jest nawet na 1000 km. W referacie zostanie przestawiony wpływ tektoniki przesuwczej na zmiany sedymentacji w basenach sedymentacyjnych związanych z tą strefą, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji systemu sedymentacji rzecznej, od oligocenu po dzień dzisiejszy.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne