IGF



Seminarium fizyki litosfery i planetologii

Geologia i występowanie wody na Marsie

mgr Tomasz Mikołajków

Instytut Geofizyki IGF FUW

 

27 stycznia 2023 13:15, on-line

Pierwsza połowa prezentacji obejmie ogólny zarys stanu wiedzy geologicznej na temat Marsa i będzie wprowadzeniem w tę dziedzinę dla słuchaczy niezorientowanych w temacie. Omówiona zostanie historia geologiczna Marsa, zmiany, które zaszły w atmosferze i na powierzchni planety, ślady aktywnej tektoniki oraz pozostałości erozyjne po rzekach i innych zbiornikach wodnych. Następnie bardziej szczegółowo zagłębimy się w dotychczasowe badania i odkrycia związane z historią wody na tej planecie, wyniki otrzymane przez poszczególne misje marsjańskie oraz rozważane możliwości wydobycia wody w kontekście planowanych misji załogowych.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne