IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Geofizyczna charakterystyka dolnej litosfery i astenosfery strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce

prof. Marek Grad, prof. Jacek Puziewicz, dr Jacek Majorowicz, mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Simone Lepore, dr Marcin Polkowski, dr hab. Monika Wilde-Piórko

 

24 listopada 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Prędkości fal sejsmicznych P i S w dolnej litosferze strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce określone zostały różnymi technikami: metodą refrakcyjną, funkcji odbioru, residuum pierwszych wstąpień dla zjawisk telesejsmicznych i inwersją krzywych dyspersyjnych fal powierzchniowych. Poniżej głębokości 180-200 km obniżenie prędkości Vs o około 6% odpowiada przejściu litosfera-astenosfera. Prędkości średnie są stosunkowo wysokie, o 0,1-0,2 km/s większe od typowych dla kratonów prekambryjskich i nie mogą być wyjaśnione typowym składem perydotytowym górnego płaszcza. Sugerowanym rozwiązaniem może być silna anizotropia płaszcza.

 

Afiliacje:

  1. prof. Marek Grad - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  2. prof. Jacek Puziewicz - Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
  3. dr Jacek Majorowicz - Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, Canada
  4. mgr Kajetan Chrapkiewicz - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  5. dr Simone Lepore - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  6. dr Marcin Polkowski - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  7. dr hab. Monika Wilde-Piórko - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne