IGFObrona rozprawy doktorskiej

Generacja superkontinuum w zakresie podczerwieni w światłowodach fotonicznych wykonanych z wieloskładnikowych szkieł tlenkowych

mgr inż. Grzegorz Stępniewski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

9 października 2018 10:00, ul. Pasteura 5, sala 0.22c

Promotor: dr hab. Ryszard Buczyński (IGF, WF, UW).

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Mariusz Klimczak (ITME).

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (Politechnika Warszawska); dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne