IGFSeminarium fotoniki

Fotonika w obrazach FDTD

dr hab. Rafał Kotyński, prof. ucz.

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

13 stycznia 2022 12:15, on-line


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne