IGFSeminarium fizyki atmosfery

Fizyka smogu

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

23 marca 2018 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14

Smog jest zjawiskiem, które budzi w ostatnim czasie w Polsce wiele kontrowersji. Głośno o smogu zrobiło się, gdy na rynku pojawiły się proste czujniki pomiarowe służące do pomiaru jakości powietrza. Umożliwiło to pomiar PM10/PM2.5 w miejscach gdzie do tej pory nie były prowadzone profesjonalne pomiary. Z drugiej strony pojawiło się wiele kontrowersji, co do jakości danych pozyskanych z bardzo prostych i tanich czujników. 

W ramach seminarium dyskutowany będzie ww. problem, w szczególności ograniczenia i wiarygodność sensorów optycznych.  Jednak głównym tematem wykładu będą procesy fizyczne, które są odpowiedzialne za powstawanie, rozwój oraz zanik smogu.  Omawiane będą w szczególności warunki meteorologiczne, które sprzyjają pojawianiu się epizodów aerozolowych w Polsce w chłodnej porze roku. Poruszona będzie kwestia różnicy pomiędzy smogiem a mgłą w kontekście wielkości mikrofizycznych i optycznych.  Ponadto, związany z tym tematem problem wzrostu higroskopijnego cząstek aerozolu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.  W ramach wykładu omawiane będą również długookresowe zmiany zanieczyszczenia powietrza w Polsce w oparciu o pomiary fotometryczne, monitoring jakości powietrza oraz bazy danych zawierające informacje o emisjach zanieczyszczeń.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne