IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Eksperymentalne badanie stabilności sypkiej warstwy, część 1

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Zakład Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN

 

20 stycznia 2023 13:15, on-line

Badania zachowania się warstwy sypkiego materiału o rozmiarach ok. 2x0.1x0.1 m nachylonej i poddanej zaburzeniom, zastosowanie dla ciał niebieskich, gdzie osuwiska są obserwowane nawet dla cial o znikomej grawitacji (np. komety).


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne