IGFWydarzenie

e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"

dr hab. Krzysztof Markowicz

Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD

 

3 grudnia 2020 09:00, on-line, ZOOM

Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD organizuje IV e-Konferencję nt. Rola aerozolu w systemie klimatycznym.

Termin: 3-4.12.2020

Główne tematy konferencji:

  • Własności optyczne, mikrofizyczne i radiacyjne aerozolu
  • Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu
  • Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu
  • Wpływ aerozolu na klimat: efekt bezpośredni i pośredni
  • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu
  • Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza
  • Wykorzystanie dronów w pomiarach własności fizykochemicznych aerozolu

Ważne daty:

15 listopada 2020 r. Koniec nadsyłania tytułów wystąpień
20 listopada 2020 r. Zatwierdzony program konferencji

Więcej informacji na: http://www.polandaod.pl/

Zoom meeting:

Topic: Konferencja Poland-AOD
Time: Dec 3, 2020 10:30 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98538380917?pwd=eXpIK2k3R2JSdmRWUUtiUG1VSmgyZz09 
Meeting ID: 985 3838 0917
Passcode: F27ZeV


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne