IGFSeminarium fotoniki

DFT modelling and Raman spectroscopy at pressures exceeding 1 GPa

dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

13 października 2022 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.03


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne