IGFObrona rozprawy doktorskiej

Coherently seeded broadband ultrafast fiber amplifiers

mgr Anupamaa Rampur

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

4 września 2020 12:00, on-line

Promotor:
Dr hab. Mariusz Klimczak

Promotor pomocniczy:
Dr Tomasz Stefaniuk

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dominik Dorosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. ucz. (Politechnika Wrocławska)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: angielski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

        Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 08:00 w dniu 20 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00 w dniu 2 września 2020 r.

 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne