IGFSeminarium nauk o widzeniu

Biologicznie czynne promieniowanie UV

Dr inż. Agnieszka Czerwińska

Zakład Fizyki Atmosfery Instytut Geofizyki PAN

 

19 maja 2021 13:15, on-line

https://us02web.zoom.us/j/89622919280?pwd=Ym9QZTZrZEtIQURXREFSZkNlRkNkdz09


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne