IGFObrona rozprawy doktorskiej

Badanie właściwości liniowych i nieliniowych oraz dwójłomności strukturalnych światłowodów dla zastosowań w źródłach ultrakrótkich impulsów laserowych

mgr inż. Dominik Dobrakowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

21 września 2021 11:00, ul. Pasteura 5, sala 0.03a

Promotor:
dr hab. Mariusz Klimczak (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy:
dr Tomasz Stefaniuk (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska), 
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa:
nauki fizyczne

Język obrony:
polski

Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html

Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne