IGFObrona rozprawy doktorskiej

Badanie właściwości optycznych i wytwarzanie nanostrukturyzowanych gradientowych wirów optycznych

mgr Hue Thi Nguyen

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

5 lipca 2022 11:15, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Świtkowski (Politechnika Warszawska)

Recenzenci:

dr hab. Jan Masajada (Politechnika Wrocławska)

dr hab. Szymon Pustelny, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. ucz. (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język angielski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty- udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo- o-szkolnictwie-wyzszym/hue-thi-nguyen.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne