IGFObrona rozprawy doktorskiej

Badanie solitonowego sterowania impulsami femtosekundowymi w światłowodach dwurdzeniowych wykonanych ze szkieł wieloskładnikowych

mgr Mattia Longobucco

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

4 lipca 2022 10:30, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Ignác Bugár (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki)

Recenzenci: 

dr hab. inż. Maciej Dems, prof. ucz. (Politechnika Łódzka)

dr hab. inż. Karol Tarnowski (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński (Politechnika Warszawska)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język angielski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://uwedupl.bip.gov.pl/doktoraty-udostepnione-na-stronie-bip-zgodnie-z-art-188-ust-1-i-2-ustawy-z-dnia-3-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/matti-longobucco.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne