IGFObrona rozprawy doktorskiej

Badania lidarowe własności napływowego pyłu mineralnego i jego mieszanin nad Warszawą

Dominika Szczepanik

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

21 lipca 2022 13:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

Recenzenci:

prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język polski

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne