IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych

dr Maciej Łoziński, dr Piotr Ziółkowski, prof. Anna Wysocka

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

 

23 listopada 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Badania anizotropii podatności magnetycznej (ang. anisotropy of magnetic susceptibility, AMS) skał osadowych od kilku dziesięcioleci stanowią uznaną metodę w geologii, pozwalająca m.in. na odtworzenie kierunków paleonaprężeń czy kierunków przepływu. Jednak mimo sukcesów metody wciąż nie wyjaśniono dostatecznie sposobu i dynamiki nabywania anizotropii. Problematyka badań AMS zostanie przedstawiona na przykładzie własnej pracy doktorskiej z obszaru niecki orawskiej.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne