IGFObrona rozprawy doktorskiej

Analysis and Modelling of Small-Scale Turbulence

mgr Emmanuel Olutayo Akinlabi

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

26 czerwca 2020 15:00, on-line

Promotor:
Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Promotor pomocniczy:
Dr Marta Wacławczyk

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski (Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk)
Dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: angielski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

        Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl

Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12:00 w dniu 16 czerwca 2020 r. do godz. 19:00 w dniu 24 czerwca 2020 r.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne