IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Analiza zaburzeń pola magnetycznego Ziemi widocznych w danych pomiarowych

mgr Agata Bury, dr hab. Krzysztof Mizerski

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

16 listopada 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Na seminarium zostanie przedstawiona analiza danych geomagnetycznych ze 150 stacji rozmieszczonych na całym świecie, a także danych pozyskanych z globalnych modeli pola magnetycznego Ziemi. W celu wyodrębnienia występujących oscylacji została zastosowana analiza fourierowska oraz spherical harmonics analysis. Przedstawione zostaną wyniki przestrzennej analizy wyodrębnionych oscylacji oraz zmiany ziemskiego dipola widoczne w ostatnich latach.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne