IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Analiza pomiarów geofizycznych w kontekście potencjalnego występowania pustek na Górze Zamkowej w Chęcinach

Wiktoria Jarecka

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

28 stycznia 2022 13:00, on-line

Skały wapienne narażone są na degradację poprzez rozpuszczanie w procesach krasowych. Powstałe w ten sposób struktury mogą tworzyć malownicze krajobrazy, jak chociażby kras wieżowy w południowych Chinach.

Kras może stwarzać jednakże poważne zagrożenie dla budownictwa. Woda przenikająca przez warstwy skał tworzy korytarze, które z biegiem czasu stają się coraz szersze i głębsze. Grunt nad powstałymi komorami i korytarzami bardzo często zapada się, tworząc między innymi zapadliskowe leje krasowe. Obszary podatne na występowanie zjawisk krasowych wymagają przeprowadzania szczegółowych badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich.

Właśnie ze skał wapiennych zbudowana jest Góra Zamkowa w Chęcinach. Znajdujący się u podnóża góry Kościół św. Bartłomieja, zbudowany jest na podłożu stanowiącym idealne środowisko dla rozwoju struktur krasowych. Deterioracja kościelnej posadzki, wskazuje na prawdopodobne występowanie pod fundamentami pustek krasowych, które nieuszczelnione, doprowadzić mogą do powstania zapadliska. W celu oznaczenia potencjalnie niebezpiecznych miejsc, przeprowadzone zostały kompleksowe badania geofizyczne.

W trakcie seminarium omówione zostaną geofizyczne metody, jakie zostały użyte do potwierdzenia powyższej tezy. Przedstawione zostaną również rezultaty przeprowadzonych badań.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wiadomości do dr hab. Konrada Kossackiego na adres Konrad.Kossacki@fuw.edu.pl


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne