IGFSeminarium fizyki atmosfery

Analiza dwóch przypadków nawałnic w północnej Polsce. Podobieństwa, różnice, refleksje na temat ostrzegania

ppłk rez. mgr inż. Maciej Ostrowski

 

14 czerwca 2019 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14

Przedstawione zostaną dwa przypadki nawałnicowego wiatru w północnej części Polski, o istotnym oddziaływaniu na turystykę czy gospodarkę leśną – szkwał mazurski z sierpnia 2007 roku i powalenie Borów Tucholskich w sierpniu 2017. Analizy te wykonane zostały przez autora dla innych celów, ze względu na rozpoczęcie się sezonu letniego przedstawione zostaną spostrzeżenia i wnioski, dotyczące sytuacji synoptycznej, genezy rozwoju konwekcji, przejścia do stadium superkomórek lub mezoskalowych systemów konwekcyjnych, kolaps tych systemów skutkujący nawałnicowym wiatrem. Przeanalizowane zostanie też operacyjne ostrzeganie oraz wykonane do tej pory przedsięwzięcia dla budowy sprawniejszego systemu ostrzegania.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne