IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Analiza dokładności statycznych globalnych modeli geopotencjału z misji satelitarnych CHAMP, GRACE i GOCE dla obszaru Polski

mgr Justyna Śliwińska, prof. Marcin Barlik, dr Tomasz Olszak

 

9 listopada 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Globalne Modele Geopotencjału (ang. GGM – Global Geopotential Model), opracowywane na podstawie satelitarnych obserwacji zmian pola siły ciężkości Ziemi, wykorzystywane są w wielu zagadnieniach współczesnej geodezji. Modele te są zróżnicowane pod względem rozdzielczości przestrzennej, jak również w zakresie długości i typu danych, które posłużyły do opracowania modelu. Podczas gdy pierwsze z modeli geopotencjału oparte były o obserwacje wyłącznie naziemne, współczesne, wysokorozdzielcze modele zostały opracowane w wyniku integracji danych z jednej lub kilku misji satelitarnych z obserwacjami innego typu (naziemne pomiary grawimetryczne, altimetria satelitarna).

Obecnie, bardzo istotnym problemem w wielu zadaniach geodezyjnych jest wybór odpowiedniego modelu geopotencjału, który to powinien być oparty o ocenę dokładności GGM na danym obszarze opracowania. Celem niniejszej prezentacji jest porównanie i walidacja wybranych modeli pola siły ciężkości z misji satelitarnych CHAMP, GRACE i GOCE z naziemnymi obserwacjami grawimetrycznymi dla obszaru Polski. Przedmiotem walidacji są tutaj 22 wybrane modele geopotencjału, zaś ocena ich dokładności została oparta o porównanie grawimetrycznych anomalii Bouguera. Jako dane referencyjne w procesie walidacji modeli posłużyły zaobserwowane wartości przyspieszenia ziemskiego na punktach rozmieszczonych na terenie całego kraju. Analizy przeprowadzone zostały zarówno dla całego obszaru Polski, jak również osobno dla rejonu Tatr. W pracy zaprezentowany zostanie także wpływ stopnia modelu geopotencjału na otrzymane wartości anomalii Bouguera oraz dokładność samego modelu.

Afiliacja:

mgr Justyna Śliwińska - Centrum Badań Kosmicznych PAN
prof. Marcin Barlik - Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
dr Tomasz Olszak - Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne