IGFWydarzenie

27. Festiwal Nauki w Warszawie

Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki

 

15 września 2023 09:00

Serdecznie zapraszamy na 27. Festiwal Nauki w Warszawie, który odbędzie się w dniach 15-29 września 2023. Dla zorganizowanych grup szkolnych lekcje, warsztaty i wykłady odbywać sie będą również na Wydziale Fizyki UW w dniach 21-24 września 2023. Festiwal powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, również, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce. Finansowanie budżetowe nauki było i jest niskie, jest w nim wciąż zbyt niski wkład funduszy prywatnych przedsiębiorców i korporacji. Stąd nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Imprezy odbywają się w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Zapraszamy wszystkich, bez względu na formalne wykształcenie. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Szczegółowy program 27. Festiwal Nauki w Warszawie

2023-09-24 09:00, Sondy kosmiczne - przyszłość badań kosmicznych

2023-09-24 09:00, Obserwacje i pomiary zjawisk i procesów atmosferycznych - wycieczka do laboratoriów

2023-09-24 12:00, Polska w upałach? Zmiany czasowe budżetu energetycznego nad Polską w ostatnich dekadach


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne