IGFWydarzenie

26. Festiwal Nauki w Warszawie

Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki

Uniwersytet Warszawski

 

16 września 2022 08:00

Serdecznie zapraszamy na 26. Festiwal Nauki w Warszawie, który odbędzie się w dniach 16-30 września 2022. Dla zorganizowanych grup szkolnych lekcje, warsztaty i wykłady na Wydziale Fizyki UW odbędą się w dniach 24-30 września 2022. Festiwal powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, również, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce. Finansowanie budżetowe nauki było i jest niskie, jest w nim wciąż zbyt niski wkład funduszy prywatnych przedsiębiorców i korporacji. Stąd nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Imprezy odbywają się w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Zapraszamy wszystkich, bez względu na formalne wykształcenie. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Szczegółowy program 26. Festiwal Nauki na Wydziale Fizyki UW 

24.09.22, Chmury z waty cukrowej, dr Marta Wacławczyk,
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/chmury-z-waty-cukrowej/ 

24.09.22, Co znajduje się pod powierzchnią Ziemi? prof. dr hab. Leszek Czechowski ze studentami FUW,
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/jak-dowiadujemy-sie-co-znajduje-sie-pod-powierzchnia-ziemi/ 

24.09.22, Pogoda w misce wody, prof. dr hab. Szymon Malinowski i dr hab. Maciej Lisicki
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/pogodawmiscewody/ 

24.09.22, Własności higroskopijne smogu w Polsce, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz.
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/wlasnosci-higroskopijne-smogu-w-polsce/ 

26, 27, 28, 29, 30.09.22, Dlaczego tak trudno przewidzieć pogodę? dr Marta Wacławczyk
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/dlaczego-tak-trudno-przewidziec-pogode-klasy-4-6/ 

30.09.22, Atmosfera od kuchni, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz., mgr inż. Grzegorz Florczyk i mgr Katarzyna Nurowska
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/atmosfera-od-kuchni/ 

30.09.22, Jak badamy atmosferę? prof. dr hab. Szymon Malinowski i mgr inż. Stanisław Król
https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/jak_badamy/ 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne