IGFGrupa badawcza


Optyka stukturyzowana i optofluidyka

Lider grupy badawczej:
prof. dr hab. Ryszard Buczyński

Zakład Fotoniki


Grupa obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące nanostrukturyzowanych komponentów optycznych, takich jak płaskie soczewki gradientowe czy płaskie elementy fazowe do strukturyzacji wiązek świetlnych. Zespół zajmuje się również światłowodami aktywnymi i fotoczułymi z rdzeniem nanostrukturyzowanym, do zastosowań w laserach światłowodowych. Jednocześnie rozwija się w dziedzinie optofluidyki, tj. wykorzystania transparentych materiałów płynnych do zastosowań w optyce laserów, w biosensorach, czy w biomedycynie.

Projekt badawczy

mgr inż. Jolanta Lisowska
mgr Anupamaa Rampur
mgr inż. Paulina Stafiej
mgr Kamil Stawicki
mgr Iurii Venglovskyi