IGFGrupa badawcza

Optyka stukturyzowana i optofluidyka

Zakład Fotoniki

Lider grupy badawczej:


Grupa obecnie prowadzi prace badawcze dotyczące nanostrukturyzowanych komponentów optycznych, takich jak płaskie soczewki gradientowe czy płaskie elementy fazowe do strukturyzacji wiązek świetlnych. Zespół zajmuje się również światłowodami aktywnymi i fotoczułymi z rdzeniem nanostrukturyzowanym, do zastosowań w laserach światłowodowych. Jednocześnie rozwija się w dziedzinie optofluidyki, tj. wykorzystania transparentych materiałów płynnych do zastosowań w optyce laserów, w biosensorach, czy w biomedycynie.

Projekt badawczy

prof. dr hab. Ryszard Buczyński
mgr inż. Dominik Dobrakowski
dr Thuy Van Hoang
dr Tomasz Stefaniuk
mgr inż. Damian Michalik
dr hab. Rafał Kasztelanic
dr Hue Thi Nguyen
mgr Xavier Forestier
mgr inż. Przemyslaw Gołębiewski
mgr Tanvi Karpate
dr hab. Mariusz Klimczak
dr Mattia Longobucco
dr Adam Filipkowski
dr inż. Grzegorz Stępniewski

Współpracownicy

dr inż. Alicja Anuszkiewicz
dr inż. Marcin Franczyk

mgr inż. Jolanta Lisowska
mgr Anupamaa Rampur
mgr inż. Paulina Stafiej
mgr Kamil Stawicki
mgr Iurii Venglovskyi