IGFResearch project

Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek

Principal investigator:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
May 5, 2006 - May 4, 2008
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Principal investigator

Co-contractors:
prof. Roman Żelazny - kierownik projektu
dr Aleksandra Kardaś - wykonawca
prof. Tadeusz Stacewicz - wykonawca
-

Back