IGFResearch project

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Project leader:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski
Realization period:
May 4, 2009 - Oct. 30, 2010
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader

Co-contractors:
Aleksandra Kardaś

Projekt promotorski Aleksandry Kardaś.


Back