IGFResearch project

Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa

Project leader:
prof. dr hab. Krzysztof Haman
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski
Realization period:
May 25, 2012 - May 24, 2015
prof. dr hab. Krzysztof Haman Project leader

Co-contractors:
Marcin Kurowski

Projekt promotorski Marcina Kurowskiego.


Back