IGFResearch project

Wpływ systemu transportu na zmiany klimatu

Project leader:
dr hab. Krzysztof Markowicz
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
Oct. 11, 2006 - Oct. 11, 2008
-

Back