IGF


zdjęcie-Loty nowym dronem na Polu Mokotowskim w warunkach mgielnych 01.11.2022, Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Loty nowym dronem na Polu Mokotowskim w warunkach mgielnych 01.11.2022, Laboratorium Transferu Radiacyjnego

1. listopada 2022 r. zespół badaczy z Laboratorium Transferu Radiacyjnego, korzystając z niezwykle sprzyjających pomiarom warunków atmosferycznych, testował działanie nowego drona w warunkach mgielnych na Polu Mokotowskim w Warszawie. Do drona podłączone zostało oprzyrządowanie do pomiaru promieniowania krótko- i długofalowego, do pomiaru black carbon oraz ilości cząstek stałych smogu w powietrzu (PM10, PM2.5, PM1).  W trakcie lotów testowano również możliwość precyzyjnego pozycjonowania drona w warunkch ograniczonej widoczności dzięki funkcji RTK tj. Real-Time Kinematic. Jest to nowoczesna technologia pozwalająca na wykonywanie pomiarów z dokładnością do 1 cm błędu poziomego w warunkach idealnych. Znajduje ona coraz szersze zastosowanie w przemyśle, nauce oraz w celach komercyjnych. Dron po wylądowaniu był cały pokryty wodą, ale nie stwierdzono żadnych awarii ani uszkodzeń sprzętu. W pomiarach uczestniczyli: Katarzyna Nurowska, Szymon Acedański i Michał Chiliński, pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Markowicza, prof.ucz.

W ramach projektu "Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły" badane są procesy fizyczne związane z rozwojem oraz zanikiem mgły, a w szczególności procesy wzrostu higroskopijnego aerozolu i procesy odparowywania kropel związane z ogrzewaniem powietrza przez aerozole absorbujące jak również procesy radiacyjne zachodzące od powierzchni ziemi do górnej granicy mgły. W tym celu wykorzystywana jest nowoczesna metodologia badawcza oparta o bezzałogową platformę latającą. Stabilizowana horyzontalnie platforma służy do zamontowania pyranometru i pyrgeometru na dronie. Pozwala to uzyskać dane o bilansie radiacyjnym w warstwie smogu, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia procesów fizycznych, takich jak kondesacja i parowanie kropel wody. Badania eksperymentalne prowadzone są w trybie ciągłym oraz podczas eksperymentów polowych w rejonie aglomeracji miejskiej Warszawy oraz na stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu.


Opublikowano dnia - 9 listopada 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 20 marca 2023 14:52
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij