IGFSTYPENDIUM doktoranckie

Stanowisko doktoranta w dziedzinie modelowania numerycznego chmur konwekcyjnych w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (IGFUW, www.igf.fuw.edu.pl )

Termin rozpoczęcia: 25 lutego 2019r.

Doktorant dołączy do grupy badawczej “Mikrofizyka chmur” w IGFUW. Grupa ta zajmuje się badaniem dynamiki chmur konwekcyjnych w szerokim zakresie skal czasowych i przestrzennych: od szczegółowego opisu mikrofizyki pojedynczych cząsteczek aerozoli i kropel chmurowych (aktywacja, wzrost poprzez kondensację i zderzenia) aż po ruch w skali całych chmur. W grupie rozwijany jest i stosowany Lagranżowski Model Chmury, w którym przepływ powietrza liczony za pomocą metody Large-Eddy Simulations sprzężony jest z Lagranżowskim opisem mikrofizyki kropel chmurowych.

Doktorant zajmował się będzie badaniem wpływu procesów mikrofizycznych i ich parametryzacji na strukturę chmury w dużej skali. Wymagać to będzie stosowania różnych wariantów numerycznych Lagranżowskiego Modelu Chmury w celu oddzielenia efektów numerycznych od efektów fizycznych. Doktorat będzie realizowany w ramach projektu “Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wymagania:

  1. Dyplom magistra fizyki, chemii lub pokrewnej dziedziny.
  2. Doświadczenie w programowaniu w języku C++.
  3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  4. Doświadczenie w programowaniu obiektowym i równoległym będzie atutem.
  5. Przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW. Termin składania dokumentów od 11
    grudnia 2018 r do 17 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
    www.fuw.edu.pl/studia-doktoranckie.html.

Warunki zatrudnienia:
Doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3000 PLN przez okres 24 miesięcy oraz będzie miał dostęp do funduszy na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres gustavo.abade@fuw.edu.pl. Zgłoszenia powinny zawierać CV, krótki opis zainteresowań naukowych oraz motywacji i dane kontaktowe do co najmniej jednej osoby mogącej napisać list referencyjny. Termin składania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2019r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z:
dr. Gustavo Abade (gustavo.abade@fuw.edu.pl),
dr. Piotr Dziekan (piotr.dziekan@fuw.edu.pl).


Opublikowano dnia - 18 grudnia 2018 09:07
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:53
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij