IGF


zdjęcie-Realizacja prac doktorskich w Grupie Optyki Strukturyzowanej i Optofluidyki w Zakładzie Fotoniki

Realizacja prac doktorskich w Grupie Optyki Strukturyzowanej i Optofluidyki w Zakładzie Fotoniki

Otwarte stanowiska doktoranckie

Kogo szukamy:  Absolwenci i studenci ostatniego semestru studiów magisterskich kierunków Fizyka (a także Physics) oraz kierunku Optometria. Zapraszamy również kandydatów z kierunków Inżynieria nanostruktur oraz Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, zainteresowanych poszerzeniem zakresu wiedzy i zastosowaniem posiadanych umiejętności w badaniach naukowych osadzonych w optyce włóknistej i mikro-optofluidyce.

Ilość osób: 2

Opis badań, w których będą brali udział doktoranci: Doktoranci dołączą do zespołu badawczego Optyki strukturyzowanej i optofluidyki Zakładu Fotoniki FUW, gdzie prowadzone są interdyscyplinarne badania na styku fotoniki, optofluidyki i optyki nieliniowej, z wykorzystaniem własnego zaplecza technologicznego i eksperymentalnego. Dostępne będą dwie osie badań:

1. Skalowanie funkcjonalności sensorycznych nano-cząstek materiałów tj. diament, węgiel, złoto lub srebro, gdzie w szczególności prowadzone badania będą dotyczyć:

 • integracji nanomateriałów ze światłowodami i wykorzystania optycznych metod odczytu tj. optycznie wykrywany rezonans magnetyczny (ang. optically detected magnetic resonanse, ODMR),
 • kształtowania struktur światłowodowych w mikro- i nano-skali,
 • zastosowania funkcjonalizowanych nanomateriałami światłowodów anty-rezonanansowych z rdzeniem powietrznym (ang. hollow core fibers) w układach mikro-opto-fluidycznych.

2. Funkcjonalizacja światłowodów nanomateriałami w celu kształtowania optycznej odpowiedzi nieliniowej, gdzie badania będą dotyczyć:

 • efektów samo-rozogniskowania w światłowodach funkcjonalizowanych m.in. nanomateriałami tj. nanodiament lub nano-cząstki srebra.
 • modelowania i pomiarów dynamiki efektów nieliniowych w obecności samo-rozogniskowania,
 • zastosowania opracowanych światłowodów w źródłach ultrakrótkich impulsów laserowych, tj. oscylatory z synchronizacją modów podłużnych, wzmacniaczy światłowodowych i źródeł superkontinuum.

Współpraca: Podczas realizacja badań do doktoratu, doktoranci będą mieli możliwość podjęcia i rozwijania współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym: 

 • Uniwersytet Jagielloński (prof. Wojciech Gawlik i dr Adam Wojciechowski)
 • Politechnika Gdańska (dr hab. Robert Bogdanowicz)
 • Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (dr Wioleta Białobrzeska, dr Paweł Schweiger)
 • Université de Franche-Comté, Institut FEMTO-ST, Francja, (dr. Thibaut Sylvestre)
 • University of Bern, Szwajcaria (prof. dr. Alexander Heidt)
 • Université de Lille, Francja (prof. Arnaud Mussot)

Dostępni promotorzy: prof. Ryszard Buczyński, dr hab. Rafał Kasztelanic, dr hab. Mariusz Klimczak

Termin i sposób składania aplikacji: Wniosek o przyjęcie do Szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UW należy złożyć w terminie do 28 czerwca 2021 r. za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, https://irk.uw.edu.pl/pl/

Każdy z doktorantów będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach bieżących projektów finansowanych realizowanych w Grupie Zakładu Fotoniki, na zasadach właściwych dla danego projektu.

Kontakt: Zachęcamy do przygotowania wniosku w IRK UW oraz do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail - odpisujemy! :-)
Ryszard.Buczynski@fuw.edu.pl oraz Mariusz.Klimczak@fuw.edu.pl 


Opublikowano dnia - 8 czerwca 2021 09:01
Ostatnia zmiana - 14 czerwca 2021 14:42
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij