IGF


zdjęcie-"Zdążyć przed suszą" – UW dla klimatu

"Zdążyć przed suszą" – UW dla klimatu

Konkurs powstał z inicjatywy zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego, w ramach realizacji celów "Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju". Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp. Uczestnikami konkursu mogą być studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów I lub II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.


Harmonogram:
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Data ogłoszenia konkursu: 31.01.2022
Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.06.2022
Zakończenie naboru wniosków: 30.09.2022 r., godz. 16:00
Ogłoszenie wyników konkursu: do 30.12.2022

Pula nagród: 9 000 zł

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
Wniosek nalezy złożyć elektronicznie: klimat@uw.edu.pl   

Więcej informacji: Małgorzata Podstawa, m.podstawa@uw.edu.pl , tel. 22 55 22 057

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/ 
https://bid.uw.edu.pl/zdazyc-przed-susza-konkurs/ 

Zapraszamy do udziału!


Opublikowano dnia - 31 stycznia 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 2 lutego 2022 15:38
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij