IGFSynergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Weave-UNISONO przyznało środki dr hab. Iwonie Stachlewskiej (ZFA) na realizację projektu pt. "Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS (AeroPan)".

Cel projektu:

Cel projektu AeroPan jest dwojaki. Po pierwsze, bardziej techniczne prace będą dotyczyły rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrometru Pandora z obecnych gazów śladowych na możliwości teledetekcji aerozoli. Po drugie, poprzez połączenie zaadaptowanego spektrometru Pandora, z fotometrem słonecznym, lidarem i zestawem kamer, nowe spojrzenie i badania nad pionowym i poziomym rozkładem właściwości aerozolu, takich jak grubość optyczna aerozolu, wykładnik Angstroma czy albedo pojedynczego rozpraszania, pozyskane zostaną zarówno w środowisku alpejskim, jak i na Nizinie Mazowieckiej.
Pierwszym celem projektu jest nowatorskie wyznaczanie optycznych i mikrofizycznych właściwości aerozolu za pomocą spektrometru Pandora, z wykorzystaniem pomiarów promieniowania nieba jako danych wejściowych dla ugruntowanych algorytmów operacyjnych w istniejącej fotometrycznej sieci aerozoli. Drugim celem jest odzyskiwanie informacji o wielkości i właściwości aerozolu w odniesieniu do warstwy granicznej atmosfery i wolnej troposfery.

Łączna kwota dofinansowania: 1 404 187 PLN.


Opublikowano dnia - 4 kwietnia 2022 11:26
Ostatnia zmiana - 5 kwietnia 2022 11:36
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij