IGF


zdjęcie-Spotkanie założycielskie ACTRIS National Facility Technical and Scientific Forum

Spotkanie założycielskie ACTRIS National Facility Technical and Scientific Forum

10 maja 2022 roku odbyło się online spotkanie założycielskie Forum Naukowo-Technicznego ACTRIS National Facility (NF). Forum ma za zadanie umożliwienie wszystkim głównym badaczom oraz naukowcom i technikom z Narodowych Placówek ACTRIS wzajemnych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z Centralnymi Placówkami ACTRIS. Podczas spotkania założycielskiego powołano Forum, wyznaczono współprzewodniczących oraz przedstawicieli Komitetu ACTRIS, a także omówiono ogólny cel i założenia oraz przyszłe tematy spotkań Forum.

 Z radością informujemy, że spośród czterech osób nominowanych do pełnienia funkcji Co-chair of ACTRIS National Facility Technical and Scientific Forum, wybrane zostały prof. Iwona Stachlewska wraz z prof. Véronique Riffault (Institut Mines-Télécom, Francja). Polskie środowisko naukowe, zaangażowane w budowę infrastruktury badawczej ACTRIS, jednogłośnie nominowało Panią profesor Stachlewską na to stanowisko. Pozostałymi kandydatami byli prof. Lucas Alados Arboledas (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania) oraz dr Vassilis Amiridis (Narodowe Obserwatorium w Atenach, Grecja).

https://www.actris.eu/news-events/events/actris-national-facility-technical-and-scientific-forum-first-meeting 


Opublikowano dnia - 16 maja 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 16 maja 2022 13:18
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij