IGFFundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki Konkursu START 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz doktorant Jakub Nowak z Zakładu Fizyki Atmosfery znalazł się na liście FNP 100 wybitnych młodych uczonych, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Laureaci Konkursu START 2022 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymają roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które otrzymać można tylko raz. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2022 r. włącznie FNP nagrodziła 3 300 osób i przyznała 3 936 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 90,5 mln zł.

Więcej informacji oraz pełna lista Laureatów na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/ 

 


Opublikowano dnia - 18 maja 2022 10:00
Ostatnia zmiana - 19 maja 2022 10:07
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij