IGFRozstrzygnięto konkursu FNP TEAM-NET

Projekt pt.: Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji.

Koordynator: prof. dr hab. Ryszard Buczyński

Efekt projektu: lepsze poznanie i rozwinięcie możliwości spektroskopii, obrazowania i ultraszybkich technik wykorzystujących światło. Badacze zrzeszeni w czterech zespołach będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych, które pozwolą m.in. na wykrywanie komórek rakowych.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Nabór wniosków był powadzony w październiku 2018r. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. W wyniku merytorycznej oceny wniosków finansowanie na łączną kwotę ponad 105 mln zł przyznano pięciu projektom, które otrzymały największą liczbę punktów. Środki te pozwolą na sfinansowanie badań prowadzonych łącznie przez 25 zespołów badawczych w 18 jednostkach naukowych.

Konkurs TEAM-NET jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej:

https://www.fnp.org.pl/ponad-105-mln-zl-na-interdyscyplinarne-projekty-badawcze-w-konkursie-team-net/

https://www.uw.edu.pl/wydzial-fizyki-koordynatorem-2-projektow-team-net/


Opublikowano dnia - 1 kwietnia 2019 14:07
Ostatnia zmiana - 1 kwietnia 2019 14:16
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij