IGFNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15

Do finansowania zostały zakwalifikowane:

  1. w Zakładzie Optyki Informacyjnej projekt OPUS pt. "Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów", kierownik: dr hab. Tomasz Antosiewicz
  2. w Zakładzie Optyki Informacyjnej projekt SONATA pt. "Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym - zastosowanie technik uczenia maszynowego do analizy i rekonstrukcji obrazu", kierownik: dr Anna Pastuszczak
  3. w Zakładzie Optyki Informacyjnej projekt PRELUDIUM pt. "Generacja superkontinuum w zakresie średniej podczerwieni w światłowodzie fotonicznym z rdzeniem wypełnionym cieczą o wysokiej nieliniowości", kierownik: mgr Thuy Van Hoang

Opublikowano dnia - 20 maja 2020 08:56
Ostatnia zmiana - 21 maja 2020 10:38
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij