IGF


zdjęcie-2022 Optica Women Scholars

2022 Optica Women Scholars

The Optica Foundation (dawniej OSA, założona w 2002 r.) prowadzi działalność charytatywną na rzecz społeczności studentów i osób rozpoczynających karierę zawodową. Wspiera następne pokolenie liderów i innowatorów, którzy przechodzą przez zaawansowane programy studiów i stają się aktywnymi członkami środowisk badawczych, inżynieryjnych i biznesowych na całym świecie. Co roku wybieranych jest 20 stypendystek Optica Women Scholars, które są studentkami studiów licencjackich lub magisterskich. Stypendia przyznawane są zarówno na podstawie zasług, jak i potrzeb. Oprócz finansowania, stypendystki uzyskują dostęp do globalnej sieci mentorów i firm wspierających Fundację.

Termin składania wniosków:

od 9 lutego 2022 r., godz. 06:00 (EST)
do 15 marca 2022 23:59 (EDT)

Grant:

 • 10 000 USD
 • roczne członkostwo Optica Student
 • dostęp do platformy mentorskiej i kontaktu z mentorem

Wymagania dla kandydatów:

 • określać siebie jako kobieta
 • być studentką studiów licencjackich lub magisterskich
 • być studentką studiów licencjackich na kierunku: optyka, fizyka, chemia, matematyka lub inżynieria i wykazywać zainteresowanie optyką i fotoniką
 • być studentką studiów magisterskich i posiadać specjalizację w zakresie optyki lub fotoniki, o czym świadczą prowadzone badania i zajęcia
 • wykazać się potencjałem akademickim (GPA, publikacje, referencje, inne nagrody i zasługi)
 • wymagania programowe wykluczają przerwy w karierze zawodowej (np. opieka nad członkiem rodziny; urlop macierzyński lub ojcowski)

Wymagania dotyczące aplikacji:

 • CV lub Resume
 • oświadczenie opisujące doświadczenie akademickie/zawodowe oraz zainteresowania optyką i fotoniką (500 słów lub mniej)
 • cele edukacyjne, badawcze i zawodowe
 • doświadczenia i zainteresowania związane z optyką i fotoniką (np. nauka o laserach, optyka światłowodowa, projektowanie soczewek, nauka o widzeniu, obrazowanie i detekcja, inżynieria elektryczna lub mechaniczna, optyka biomedyczna, teoria kwantowa lub zastosowania)
 • budżet odzwierciedlający przewidywane wydatki akademickie i inne źródła finansowania
 • kopie wykazów osiągnięć akademickich z ostatnich 2-3 lat, potwierdzających kompetencje w dziedzinie fizyki lub inżynierii
 • dwa listy polecające dotyczące zainteresowań optyką oraz zasług dla otrzymania stypendium

Zgłaszać się mogą wyłącznie kandydaci indywidualni.

Pytania prosimy kierować na adres apply@optica.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.optica.org/en-us/foundation/opportunities/scholarships/optica_women_scholars/.


Opublikowano dnia - 22 lutego 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 22 lutego 2022 11:37
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij