IGFStudia licencjackie i magisterskie – II tura rekrutacji

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego trwa druga tura rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

Wydział Fizyki

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcie: dr Marcin Polkowski.

 

Studia licencjackie

Indywidualne studia I stopnia na Wydziel Fizyki to doskonały wstęp do specjalizacji oferowanych w naszym Instytucie. Studia indywidualne mają charakter elitarny i przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych, które mają bardzo dobre przygotowanie matematyczno-fizyczne. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki, wraz z którym ustala indywidualny program studiów, można więc od razu kierować się w stronę wymarzonej specjalności!

Geofizyka w geologii to kierunek prowadzony wspólnie przez Wydziały Fizyki I Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Są propozycją dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki, geologii, geofizyki, planetologii, metod numerycznych i technik informatycznych. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle wydobywczym, firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, instytucjach naukowych oraz do podjęcia studiów II stopnia. [Więcej informacji]

 

Studia magisterskie

Decydując się na studia II stopnia na Wydziale Fizyki, można wybrać jedną z dwóch specjalności proponowanych przez nasz Instytut: Geofizykę lub Fotonikę.

Geofizyka to studia dla zainteresowanych badaniem procesów rządzących pogodą, klimatem czy aktywnością sejsmiczną naszej planety. Do wyboru są trzy specjalności – fizyka atmosfery, litosfery oraz środowiska. Wszystkie zapewniają możliwość poznania zarówno technik pomiarowych i analizy danych jak i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych. Absolwenci specjalności Geofizyka będą przygotowani do pracy w służbie meteorologicznej, jednostkach zajmujących się modelowaniem i pomiarami stanu atmosfery, transportu zanieczyszczeń, firmach przygotowujących specjalistyczne prognozy meteorologiczne i klimatyczne, w jednostkach komercyjnych prowadzących poszukiwania lub eksploatację surowców, służbach monitorujących zmiany geofizyczne (aktywność sejsmiczną, magnetyczną, pogodę kosmiczną itp.).

Fotonika kształci fizyków w dziedzinie optyki kryształów fotonicznych, optyki dyfrakcyjnej i plazmoniki. Studenci zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą technik modelowania i projektowania układów fotonicznych, znajomości budowy i działania elementów optoelektronicznych, technik pomiarowych i technik optycznego przetwarzania informacji. To bardzo ciekawa dziedzina, bowiem fotonika będzie w coraz większym stopniu wykorzystywana jako element uzupełniający lub zamienny wobec elektroniki, wykraczając poza - z fizycznego punktu widzenia proste - zastosowania telekomunikacyjne, czujniki i wyświetlacze.

Zapraszamy do studiowania u nas!

 


Opublikowano dnia - 27 sierpnia 2018 11:58
Ostatnia zmiana - 27 sierpnia 2018 11:58
Publikujący - Aleksandra Kardaś


Cofnij